محمدجواد شاکر آرانی

محمدجواد شاکر آرانی

دانش‌آموخته فیزیک و روزنامه‌نگار

صفحه شخصی

روایت مقاومت و آزادسازی خرمشهر با نگاهی به آمار شهدا

سوم خرداد ۱۳۶۱ یکی از مهم‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران است. در ساعات میانی این روز خرمشهر پس از ۱۹ ماه اشغال از ارتش عراق بازپس گرفته شد تا به نمادی ماندگار در تاریخ معاصر ایران بدل شود.

مشارکت موثر و سیاست‌مدار بی‌اثر

نرخ اندک مشارکت انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ توجه زیادی را در ایران به خود جلب کرد. این نکته اگرچه از اهمیت زیادی برخوردار است، اما پیام این انتخابات تنها عدم مشارکت اکثریت مردم نیست. بررسی رفتار رأی‌دهندگان در این انتخابات نشان می‌دهد نوعی افت مشارکت حتی در میان کسانی که رأی داده‌اند نیز در برخی از شهرهای بزرگ رخ داده است. این نوشتار ادعا می‌کند مشارکت موثر در انتخابات تهران – عملکرد نهاد انتخابات در این شهر – در سال ۱۴۰۲ چندان بیشتر از ۸ از ۱۰۰ نیست.

حتی تحریمی‌ها هم نظر دارند

نظر مخاطبان روزنامه شریف درباره انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و

یک راه رفته و هزار راه نرفته

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. این گزارش در

مجازی چسبید

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. این گزارش در

جامعه

مشارکت موثر و سیاست‌مدار بی‌اثر

نرخ اندک مشارکت انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ توجه زیادی را در ایران به خود جلب کرد. این نکته اگرچه از اهمیت زیادی برخوردار است، اما پیام این انتخابات تنها عدم مشارکت اکثریت مردم نیست. بررسی رفتار رأی‌دهندگان در این انتخابات نشان می‌دهد نوعی افت مشارکت حتی در میان کسانی که رأی داده‌اند نیز در برخی از شهرهای بزرگ رخ داده است. این نوشتار ادعا می‌کند مشارکت موثر در انتخابات تهران – عملکرد نهاد انتخابات در این شهر – در سال ۱۴۰۲ چندان بیشتر از ۸ از ۱۰۰ نیست.

حتی تحریمی‌ها هم نظر دارند

نظر مخاطبان روزنامه شریف درباره انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر

یک راه رفته و هزار راه نرفته

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. این گزارش در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۲

مجازی چسبید

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. این گزارش در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۰