نگاهی به نتایج آخرین نظرسنجی‌های انتخابات ۱۴۰۳

iran - election - polls 2

نهاد نحیف نظرسنجی در ایران

در روزهای پیش از انتخابات، نتایج نظرسنجی‌های گوناگونی درباره انتخابات منتشر می‌شود تا جامعه با شوک مواجه نشود و کارزارهای انتخاباتی، عملکرد خود را به صورت روشمند ارزیابی کنند. با این حال، این نتایج در برخی موارد نه تنها با یکدیگر هم‌خوانی چندانی ندارند بلکه حتی گاهی یکدیگر را نقض می‌کنند. از آن عجیب‌تر وقتی است که یک نظرسنجی‌ با نتایج متفاوت در رسانه‌های مختلف بازتاب می‌یابد و به گونه‌ای متناقض با فلسفه وجودی نهاد نظرسنجی به نتایج آن استناد می‌شود.

 

به عنوان نمونه نتایح نظرسنجی صدا و سیما در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ در دو کانال تلگرامی «تلگرام بیسیمچی مدیا» و «قرارگاه سایبری عمار» با یکدیگر هم‌خوانی ندارند. در روز ۳۱ خرداد در حالی که قرارگاه سایبری عمار بر اساس نظرسنجی صدا و سیما مدعی است سعید جلیلی با ۲۳% آرا در صدر قرار دارد، در نتایج منتشر شده در کانال بیسیمچی مدیا با استناد به همین منبع، پزشکیان و قالیباف هر دو با ۲۸% در صدر گزارش شده‌اند.

نیاز به موسسات افکارسنجی مستقل و معتبری که مورد مراجعه و اعتماد افکار عمومی و کارشناسان باشند در چنین مقاطعی بیشتر احساس می‌شود. در ادامه پیش‌بینی موسسات نظرسنجی از مرحله اول و دوم انتخابات گزارش خواهد شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پیش‌بینی نتایج مرحله اول انتخابات

مشارکت قطعی

یکی از موضوعات اصلی در نظرسنجی‌های انتخاباتی درصد افرادی است که قطعا در انتخابات شرکت می‌کنند. با اینکه انتظار می‌رود نتایج نظرسنجی‌ها در این خصوص کم‌وبیش نزدیک به یکدیگر باشد اما تفاوت‌های قابل توجهی به چشم می‌خورد. غیر از نظرسنجی «گمان» که درصد مشارکت قطعی در انتخابات را ۲۵% گزارش کرده، درصد مشارکت قطعی تاکنون بین ۴۲% تا ۵۶% در رسانه‌ها گزارش شده است. آخرین برآوردهایی که برای درصد مشارکت قطعی گزارش شده ۴۴% و ۵۲% است. در روزهای اخیر نوعی رشد در درصد مشارکت قطعی در انتخابات در نتایج نظرسنجی‌ها دیده‌ می‌شود. 

وضعیت کاندیداهای انتخاباتی در نظرسنجی‌ها

با وجود برخی تفاوت‌های فاحش بین نتایج نظرسنجی‌های مختلف، برخی موارد در تمامی آن‌ها کم‌وبیش یکسان است. بر اساس مجموعه این نتایج رقابت انتخابات بین پزشکیان، جلیلی و قالیباف است و تاکنون هیچ یک از آن‌ها به تنهایی ۵۰% آرا را کسب نمی‌کند.

میزان نوسان اطلاعات در نظرسنجی‌ها به گونه‌ای نیست که بتوان با اطمینان قابل قبولی مقدار آرا را پیش‌بینی کرد، با این حال به نظر می‌رسد افزایش مشارکت به نفع پزشکیان بوده و افزایش اختلاف آن با دو کاندیدای بعدی یعنی قالیباف و جلیلی قابل مشاهده است.

آرای مسعود پزشکیان در نظرسنجی‌های مختلف رو به افزایش بوده و در آخرین نظرسنجی‌ها رای او بین ۲۳.۵٪ تا ۳۶٪ (وسط: ۲۹٫۷۵%) گزارش شده است و تقریبا در تمامی نظرسنجی افزایش رای او محسوس است.

آرای سعید جلیلی در مقایسه با رقبای اصلی از نوسان کمتری در نظرسنجی‌ها برخوردار است و بین ۱۸% تا ۲۹.۹% (وسط: ۲۳٫۹۵%) برآورد شده است. در نظرسنجی‌های مختلف آرای محمدباقر قالیباف بین ۱۵% تا ۳۰% (وسط: ۲۲٫۵%) برآورد شده که در آن روندهای صعودی و نزولی متضاد در مورد آن دیده می‌شود.

مشابه درصد مشارکت قطعی، تفاوت نتایج نظرسنجی گمان در برآورد آرای پزشکیان و قالیباف و فاصله با نظرسنجی‌های دیگر قابل توجه است.

رای سه نامزد‌ دیگر به زحمت به ۵% می‌رسد و علی‌رغم صرف زمان و توجه افکار عمومی هیچ نوع شانسی برای پیروزی آن‌ها در نظرسنجی‌ها مشاهده نمی‌شود و قاضی‌زاده هاشمی و زاکانی هم در این جمع از حضور در انتخابات انصراف دادند.

سبکی تحمل‌ناپذیر انتخاب

از چالش‌های پیش‌بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم با استفاده از نتایج نظرسنجی، مواجهه با افرادی است که تصمیم به مشارکت در انتخابات دارند اما هنوز تصمیم نگرفته‌اند به کدام نامزد رای دهند. درصد این افراد تا روز ۳ تیر  تا ۳۰% نیز گزارش شده بود.

اگر گروه تا روز انتخابات تصمیم خود را نگیرند احتمالا حضور آنان در آرای باطله چشمگیر خواهد شد. اما در آخرین نظرسنجی‌های ایسپا و پرسش در تاریخ ۶ تیر به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از آنان تصمیم خود را گرفته‌اند. اما لزوما همه آن‌ها به سبد کاندیداها نمی‌ریزد، به خصوص کاندیدای پیشرو یعنی مسعود پزشکیان، چرا که به نظر می‌رسد کاهش آرای سرگردان تا حدی با افزایش عدم مشارکت قطعی نیز همراه شده است. 

مطابق با تمامی نظرسنجی‌ها دست کم ۱۰% از رأی‌دهندگان هنوز نتوانسته‌اند نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند.

عدم مشارکت قطعی

براساس نظرسنجی‌ها بین ۲۲% تا۳۰% رأی‌دهندگان قطعا در انتخابات شرکت نمی‌کنند. بر اساس نظرسنجی‌های پرسش و شناخت در روزهای پایانی عدم مشارکت به شدت رو به کاهش است اما براساس نظرسنجی‌های ایسپا و مرکز پژوهش‌های مجلس روند آن‌ها به کندی رو به افزایش است.

در این بین نتایج نظرسنجی گمان همچنان با دیگر نظرسنجی‌ها تفاوت فاحشی دارد و براساس آن ۶۵.۵% واجدین شرایط در انتخابات شرکت نمی‌کنند.

پیش‌بینی نتایج مرحله دوم انتخابات

عملکرد نظرسنجی‌ها در مرحله اول و پیش‌بینی مرحله دوم

در مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ تمامی موسسات نظرسنجی در برآورد مشارکت در انتخابات دچار خطایی فاحش و مشابه یکدیگر شدند و همگی مقدار مشارکت را بیشتر از آنچه بود پیش‌بینی کردند. به عنوان نمونه، نظرسنجی ایسپا پیش‌بینی کرده بود مشارکت در انتخابات ۵۱% باشد و مشارکت قطعی در نظرسنجی‌های این نهاد ۴۶% بود که همچنان اختلاف آن با ۴۰% مشارکت واقعی قابل توجه است. این وضعیت در سایر موسسات نیز کم‌وبیش به همین صورت است.

پیش‌بینی مشارکت بین ۴۰% تا ۴۵%

به نظر می‌رسد اغلب موسسات نظرسنجی نتایج برآورد خود را با توجه به نتایج دور اول انتخابات تعدیل کرده‌اند. با این حال تمامی آن‌ها مشارکت در مرحله دوم را اندکی بیشتر از مرحله اول پیش‌بینی می‌کنند. مشارکت قطعی در آخرین نظرسنجی‌های قبل از مرحله دوم انتخابات بین ۴۰% تا ۴۸% است با این حال بیشترشان آن را بین ۴۰% تا ۴۵% پیش‌بینی می‌کند. نظرسنجی «پرسش» تنها موردی است که به نظر می‌رسد نتایج خود را با نتایج انتخابات تعدیل نکرده و مشارکت قطعی در مرحله دوم دست کم ۴۸% پیش‌بینی می‌کند. موسسه بینا (به نقل از کانال تلگرامی س.قدس) نیز تنها مرکزی است که پیش‌بینی افت مشارکت دارد.

رتبه‌بندی قابل قبول نظرسنجی‌ها در دور اول انتخابات

در مرحله نخست انتخابات اغلب نظرسنجی‌ها روندی رو به رشد را برای مسعود پزشکیان نشان دادند که اگر آن را امتداد می‌دادیم در مجموع می‌توان گفت برآورد آرای این کاندیدا در مقایسه با مشارکت در انتخابات با خطای کمتری صورت گرفته است. اگرچه اکثر آن‌ها رأی او را کمتر از آنچه از صندوق درآمد برآورد کرده بودند. با این حال اغلب نظرسنجی‌ها در معرفی او به عنوان برنده مرحله اول درست عمل کرده‌اند.

پیش‌بینی نتایج دور دوم انتخابات

بیشتر نظرسنجی‌ها در مرحله نخست رأی سعید جلیلی را کمتر و رأی محمدباقر قالیباف را بیشتر از آنچه از صندوق درآمد پیش‌بینی کردند. با توجه به کناره‌گیری قاضی‌زاده هاشمی و زاکانی در روز قبل از انتخابات و لحاظ نشدن آن در نظرسنجی‌ها و همینطور گرایش بیشتر سبد رأی آن‌ها به جلیلی در مقایسه با قالیباف احتمالا بخشی از خطای برآورد رای جلیلی و قالیباف با همین نویز در روزهای آخر مرتبط باشد.  

نتایج آخرین نظرسنجی‌ها تا ۱۴ تیر ۱۴۰۳ (ساعت ۲۱)

نام موسسهمشارکت (%)پزشکیان (%)جلیلی (%)اختلاف آرای پزشکیان و جلیلی (واحد درصد)
ایسپا۴۵۴۹٫۵۴۳٫۹۵٫۶
دیتاک۴۴٫۷۵۱٫۱۴۶٫۶۴٫۵
پرسش۴۸۵۳۴۱۱۲
شناخت۴۵۵۱۴۹۲
موسسه آراء۴۳۵۲٫۴۴۷٫۶۴٫۸
مجموعه دانشگاهی۴۳۴۷۴۶۱
مجموعه نظامی۴۳۵۲٫۵۴۷٫۵۵
استاسیس۴۴۴۷۴۶۱
صداوسیما به نقل از کانال تلگرام س.قدس۴۳۴۸٫۳۵۰٫۸-۲٫۵
مرکز پژوهش‌های مجلس۴۲٫۷۵۳٫۷۴۴٫۲۹٫۵
بینا به تقل از کانال تلگرام س.قدس۳۸۴۷۵۲

کسی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند به چه کسی رای دهند با تصمیم گرفته‌اند رای سفید بدهند در جدول فوق نیامده‌اند. 

نویسندگان

تحلیلگر اقتصادی

دیدگاه‌ها

۱۷۳ پاسخ

  1. عزیزی تحلیل قشنگی کرد: گفت وقتی سیاسیون توی ایران خیلی یک دست بشوند میوفتند به جون مردم. ولی وقتی از طیف های مختلف باشند سرگرم دعواهای بین خودشون میشن و اندکی به مردم مجال تنفس میدند. با این تحلیل موافقم و بر اساس اون رای میدم.

    1. آب را فقط برادران نیروهای مسلح درمکانهای رای گیری تامین کنند گرمه حداقل تشنه نباشیم می آییم پای صندوق رای فقط آب خنک باشه مشکل درصف وایسادن نیست

     1. پسر خوب نیروهای مسلح وظیفش آب دادن به تو نیست .یکم مطالعه داشته باش بعد صحبت کن ….

   1. یعنی دو سال آخر احمدی نژاد و سال آخر روحانی که مجلس با مخالفین دولت بود ،مردم شرایط خوبتری داشتن

 1. نظرسنجی سروش پلاس را هم بگذارید که بیشترین شرکت کنندگان را دارد ۴۰۰ هزار نفر شرکت کننده

   1. توی نظر سنجی سروش پلاس با چهارصد هزار رای دهنده
    جلیلی ۳۶درصد
    پزشکیان ۲۲ درصد
    قالیباف ۱۰ درصد

    1. تقریبا همه نظر سنجیها جانبدارانه هستند و دستکاری شده اند به یکی اکتفا نکنید چنتاشو ببینید به اطلاعات نزدیک به واقعیت برسید پزشکیان پیشتازه و جلیلی دوم

  1. قابل توجه اصلاح طلبان ، برید آمار بانک مرکزی و آمار سازمان ملل رو ببینید تورم ۶۳ را تحویل گرفت و به ۳۹ درصد رسوند.
   با وجود سنگ اندازی های جریان نفوذ و غرب گدایان داخلی ، طبق برنامه ریزی اعلام شده قرار بود تورم تا پایان امسال به ۳۰ درصد برسه.
   منبع ،بانک مرکزی

   1. با تشکر
    همونجا آمار تورم آخر احمدی نژاد (نزدیک ۴۰) هم ملاحظه بفرمایین که دوره روحانی رسید به زیر ۱۰
    آخر احمدی نژاد همون زمانی بود که مملکت کاغذ پاره شد (یعنی تحریم شد) و دوستان فرمودن رفتیم تو شعب ابی طالب و راهکار ما اینه که ملت روزی یک بار بیشتر غذا نخورن
    واقعیت اینه که شل و سفت شدن تحریم کاملا موثره
    ضمنا آمار مسکن ساخته شده در این ۳ سال رو ملاحظه و با وعده و قانون یک میلیونی مقایسه بفرمایین
    ساخته شده
    نه قرار بود و مجوز گرفته و نیت کردیم و استخاره گرفتیم و …

    1. اینو یادمون نرفته که دولت اقای روحانی بودجه رو کاملللل خورد تحویل شهید رییسی داد اینو یادمون نرفته که روزی ۸۰۰ تا کشته میدادیم اینو یادمون نرفته نمیتونستیم نفت بفروشیم چون وابسته بودیم اینو یادمون نرفتهه….

     1. نفروختن نفت به بهای کم بهتر از فروختن به قیمت آب و حیف و میل کردن آنست

    2. از نزدیک و در نقش یه کارگر کوچک در این ۲ سال رشد حیرت انگیز مسکن‌های ملی شهید رئیسی رو در یکی از شهرهای بزرگ کشور از نزدیک می‌بینم.
     به عنوان یه پروژه ملی و در این حجم، این رشد و این سرعت ساخت حیرت آوره. هم از نظر حجم کار و هم از نظر کیفیت ساخت با هیچ پروژه عمرانی مشابه گذشته قابل مقایسه نیست. دولت دکتر روحانی که در این زمینه کار خاصی نکردن ولی حتی با کار دکتر احمدی نژاد هم قابل مقایسه نیست.

     واقعا برای من یکی حجت تمام شد که چقدر رأی دادن به یه نفر با آدم دیگه فرق داره.

     در بخش اقتصاد هم باور نکردنیه که دولت شهید رئیسی ۵۵۰ هزار میلیارد بدهی و اوراقی رو تسویه کرد که دولت دکتر روحانی سررسیدشون رو دقیقا شروع تنظیم کرده بود برای شروع دولت بعدی.

     ان شاء الله مردم چنان حضوری در صحنه پیدا میکنن و به سعید جلیلی رأی میدن که تا مدت‌ها ادامه دهندگان راه دکتر روحانی دندان طمعشون رو استراحت بدن

     1. عجب کارگر کوچکی هستی که این اطلاعات و استدلال و درنهایت استنتاج داری… احسنت بر کارگرای ما

     2. شما مطمئنی یه کارگر ساده هستی؟!
      ادبیات صحبتت بیشتر به یه سایبری آموزش دیده میخوره تا یه کارگر ساده!!

    3. خداوکیلی نگاه کنید ببینید ما با چه کسانی شدیم ۸۰ میلیون!
     قیمت گوشت از کیلویی ۱۴هزار تومان در ابتدای دولت روحانی به ۲۸۰هزار تومان در انتهای دولت روحانی تغییر کرده
     قیمت پراید از ۱۴میلیون به ۲۰۰میلیون تغییر کرده اون هم در شرایطی که بخش گسترده ای از توانایی های مملکت را طی توافق با دشمن از بین برده اند
     بعد طرف اومده ادعا داره تورم ۱۰ درصد بود!!!!

   2. برای مردم عادی شاخص هایی مثل رشد اقتصادی ،تورم ،ارزش پول ملی و… بی معنی است وقتی قدرت خرید کاهش پیدا کند

   1. واقعا دیگه اصلاح طلبی یه فکر مذخرفه وقتی به بهانه اصلاح طلبی به هر طرفند و دروغی دنبال کسب قدرت باشی و وقتی قدرت رو تحویل گرفتی فقط به فکر جیب خودت و هم پیاله هات باشی
    کاش درس بگیریم ، گول نخوریم و به خورده عاقل باشیم

 2. انشاءالله در آینده قانون اساسی اصلاح شده و رئیس قوه مجریه هم بصورت علنی و آشکار و شفاف همچون رئیس قوه قضاییه معرفی شود!

   1. سلام. من عملکرد این دو اقا را میزارم کنار شخص خود اقایان مرحوم رئیسی مرد مومن و خوبی بود شکی نیست مثل اقای احمدی نژاد ولی افرادی که ب اسم این اقایان امدند فقط بلدند دیگری را خار کنند تا خودشون رای بیارند و اینها ادمهایی نیستند که بتوانند کاری برای این روزهای نداری مردم بکنند . من ب اقای دکتر پزشکیلن رای میدهم

  1. بیشترین ارا درست فقط مختص جلیلی هست و سایت هایی که رای پزشکیان رو بالا اوردن آرا صحیح نیست و دست کاری شده

  2. احسنت…
   مگر ۶ کشور عربی رئبس جمهور و رای گیری دارند که اینقدر در رفاه اند. ولی هر رئیس جمهور یک مستاجر است که خانه را ویران و به بعدی می دهد.

   1. انشاالله به حول قوه الهی سعید جلیلی که رفیق و همراه رئیسی عزیز بود برنده میشن

   1. دیگه بعد این همه آنتن زنده دادن بهشون چیزهایی دست آدم میاد.
    هفت‌خط نبودن، پاچه‌پاره نبودن، تئوری‌‌های بی‌سروته ندادن، خود را عقل کل ندونستن و … همین‌ها کافیه برای اینکه پزشکیان را انتخاب کنی. گمشده سیاست در ایران همین چیزهاست.

    1. البته که بعد آنتن های تلویزیونی مشخص شد اطرافیان خودش هم از خودش حرف شنوی ندارن و اتفاقا روی آنتن زنده هم پاچه پاره هستن.

    2. ببخشید ها همون سال ۹۲ و ۹۶ هم روحانی رو انتخاب کردین که مثلا هفت خط و پاچه پاره و تئوری بی سر و ته نمی‌داد ولی کشور رو مثل زمان حمله مغول کرد!!!!

     1. خیلی بهتر از به قول شما شهید رئیسی بود…صدا و سیما به جز دروغ درباره روحانی و گنده کردن رئیسی کار دیگه ای نداره ظاهرا…یه ذره خودت مستقل آمار ها رو دربیار متوجه میشی داتسان چیه

   2. پزشکیان در حد ساخت چند تا درمانگاه کار کرده نه در حد اداره یک کشور .رییس جمهور باید علم اقتصاد رو بلد باشه .پزشکیان خودش گفته برای اقتصاد کشور برنامه نداره .برای داشتن یک رییس جمهور شناخت فردی لازن نیست باید سیاست واقتصاد رو بلد باشه تا مثل دولت روحانی کشور بدهکار نباشه ….

  1. از بعد ریاست جمهوری اقای خامنه ایی به اینور همش اصلاح طلب ها که الان تو ستاد انتخاباتی پزشکیان هستن رای اوردن و کلا یه ۸ سال احمدی نژاد و ۳ سال رئیسی رئیس جمهور بودن
   توی این ۳۰ الی ۳۵ سال امثال پزشکیان چه گلی زدن به سر مملکت که حالا بازم ما بخوایم بیاریمشون روی کار
   طرف خودشو دوستاش همش سرکار بودن بعد یجوری گله میکنه از وضع موجود انگار کسی جز خودش و دوستش سر کار بودن

   1. خدایی دوره خاتمی و دوره روحانی تورم نداشتیم البته دوره روحانی دوسال آخر بعده برجام و سنگ اندازی اصولگرایان تبدیل به فاجعه شد

    1. دلار ۳ هزار تومنی شد ۳۰ هزار تومن
     تورم نداشتیم یا یادتون رفته یا از روی عمد اینجوری حرف میزنین
     ۱۰ برابر شدن قیمت دلار تقصیر فشار اصولگراهاست؟؟؟؟
     تمام مافیای سکه و دلار دست اصلاح طلبهاست
     چرا مردم رو احمق فرض میکنین

     1. داغون شدیم ما کارمندا زمان روحانی از تورم

      بعد هاشمی (که بخاطر جنگ بود) تورم تو دوره این روحانی از همه بیشتر بوده

     2. نفرما اقا همین الان نگاه کن دلار چقدر شده اصلا رفتی داخل فروشگاها و مغازه ها،، واقعا بی انصافیه من در متن بالا گفتم مرحوم رئیس و یا اقای احمدی نزژاد ادمهای درست و مومنی بودند ولی ریاست جمهوری با حمایت شخص خاص نمیشه پیشرفت کرد چه اصلاح طلب چه اصولگزا بچهای همین مرزو بومند تا باهم نباشند این مملکت ب هیچ جایی نمیرسه ب قول معرف یه بخور و نمیر. پس ادم نباید احساسی عمل کنه و بامطالعه رای بده که مدیون نشیم. کلا ما ایرانیها با احساسات و چون خود شخص کاندید ادم مومن هست رای میدیم در حالیکه اشتباه باید دید چیکاره است میتونه کاری بکنه یا نه ب باد مومن بودن که مردم بهش رای دادند میشینه

    2. برید فیلم های زمان خاتمی رو ببینید مردم همش از گرونی وتورم مینالن زمان روحانی هم که دیگه نیازی به گفتن نیس همه میدونن بالای ۶۰درصد تورم بود

     1. زمان خاتمی نفرمایید نمیدم چند سالتون والله بهترین دوران بود اگر تورم بود شامل کل جهان میشد،، ولی با دانشی که داشت فشاریکه این سالها ب مردم میاد واقعا نبود اگرمقایسه کنیم با این سالها. مثل. ۱۰ ب ۱۰۰ بود این دوره را با بقیه دورانها جدا کن

    3. آره خدایی اصلا تورم نداشتیم دلار از۳تون شد ۳۲ بعدش بنزین رو بیدار شد فهمید گرون شده مثل مردم .خونه متری ۱ ملیون شد ۱۲ الی… هر کی چند دلش خواست اجاره از ۲۰۰ تومان شد چند ملیون .. اینا تورم نیست

    4. دوره خاتمی تورم نداشتیم!! از کجا میگید؟ میانگین تورم دولت خاتمی ۱۵ بود میانگین احمدی نژاد قبل تحریم همین حدود با این تفاوت که احمدی نژاد حقوق ها رو خیلی زیاد کرد و هدفمندی و مسکن مهر داشت. روحانی تورم ۶۳ با صندوق ارزی ۴ میلیارد با ذخیره استراتژیک ۳ هفته و ۷۰۰ همت بدهی بعلاوه درگیری با تمام کشورهای منطقه رو تحویل داد

    5. انقد خودتو به خواب بزن تا بالاخره سیلی خدا بیدارت کنه. دفاع میکنی اونم از کلیدساز؟؟؟؟؟؟؟؟ بعد روت میشه پاتو بذاری اون دنیا و مقابل خدا ظاهر بشی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    6. وقتی کل مراکز نظامی و هسته ای در اختیار دشمن قرار بگیره بایدم تورم برسه به صفر که البته باز نرسید با این همه خیانت اصلاح طلبان

   2. موافقم،واقعا سرطان بدخیمیه (اصلاحات)
    تمام دولت ها با اینا بودن اما همیشه زبونشون درازه که چرا مملکت این همه مشکل دارد.
    لامصبا هنوز سیر نشدین،

    1. این هم ازون حرفاست که همه دولت ها دست اونها بوده
     همه میدونند اصل قدرت دست چه کسانی هست و بوده وقتی تقصیر تراشی البته دولت می‌افته جلو و همین که همه دولت‌ها میشن دولت اصلاح طلب خودش مشخص میکنه چه کسی داره با چه ایده ای صحبت میکنه.

     1. اگر اصل قدرت دست رییس جمهور و دولت نیست و دولت هیچ اختیاری نداره، پس اصلاح طلبان غلط میکنن که هرسال در انتخابات کاندید می شوند

   3. نه رفسنجانی اصلاح طلب بود و نه روحانی تاریخ اوایل دهه هفتاد بخون دشمن رفسنجانی اصلاح طلبان بودند ، روحانی عضو روحانیت مبارز بوده که پورمحمدی هست

    1. بله آقای روحانی تا بن دندان اصولگرا بود
     اما آیا تفکرات و رفتار ها و گرایش ها مواضع افراد رو نشون نمیده؟

    2. اگر ملاک اول انقلاب هست رادیکال تر و خانه خراب کن تر از خاتمی و تاجزاده و اصلاحات نداریم.

     1. اگه خاتمی نبود قطعا جامعه به این وضع نمی افتاد قطعا خاتمی از روحانی بدتر بود

    3. بعد عارف چرا سال ۹۲ به نفع روحانی کنار کشید و از ایشون حمایت کرد؟ یا آقا خاتمی؟
     خوبی؟؟

   4. پیشنهاد اینجانب در مورد رئیس جمهور جدید بابت وعده هایی که به مردم داده اند این است که جهت عمل به وعده هایشان تعهد کتبی دهند و در صورت عدم انجام یکی از تعهداتشان، از این سمت عزل و نامزد دیگر جایگزین گردد

  2. تا ببینیم از نظر شما فرد اصلح به چه کسی گفته میشه
   فرد اصلح رو از دوستان و اطرافیانشون بشناسید
   واقعا آقای ظریف و روحانی و امثالهم که در ستاد انتخاباتی پزشکیان هستن، خیلی خوب نشون میدن که پزشکیان هیچ صلاحیتی برای ادارهکشور نداره و اگر بیاد، دولت سوم روحانی شکل خواهد گرفت. یه ایران بدبخت می‌سازه که دلش خوشه به زورگویی های آمریکا گوش کرده و با جهااان مذاکره کرده
   حتما باید درِ راکتورهای هسته ایمون رو بتون بگیرن و دانشمندانمون رو اخراج کنن تا راحت بشید؟!
   تورو خدا بس کنید
   مثل روز روشن هست که پزشکیان صلاحیت نداره
   آقای جلیلی بهترین برنامه ها رو دارن
   کمتر کسی توی این دنیا پیدا میشه که بدونه اینکه وظیفه ش باشه، از زندگیه خودش بزنه و بره درد مردم این کشور رو بفهمه، بالای ۱۰۰ سفر به روستاها و استان‌های مختلف داشته باشه و از ظرفیت‌های کشور آگاه باشه
   دکتر جلیلی عاااالی هستن

   1. ظاهرا شما هم مثل دکتر جلیلی سیر هستین که دغدغه تون راکتورهای هسته ایه
    باور بفرمایین بنده هم تو شرایط دکتر جلیلی بودم بدم نمیومد سفر برم و از ظرفیت ها آگاه بشم

  3. انشالله که به حول قوه الهی این اتفاق نمی افته بصیرت مردم ایران اجازه نخواهد داد که دوران فلاکت خودرا تکرار کنند

   1. چه دلتون بخادیانخادچه خوشتون بیادیانیادواقعیت اینه تواین سه سال فاجعه بازترین ازنظرگرانی هرچیزی بودوهمین الانشم بری سرکوچه برگردی۲برابرشده وهیشکی پاسخگونیست

    1. جالبه بدهی هنگفت دولت روحانی با صندوق ارزی صفر و ۸۰۰ نفر کشته کرونا روشد صفر درصد رو تحویل گرفته همش رو برطرف کرده که هیچ طبق بانک جهانی به رشد اقتصادی پایدار رسیدیم. درخت بکاری ۴-۵ سال تول میشکه خودی نشون بده. حالا زمینی که روحانی تحویل داد لمیزرع بود

    2. چرا پزشکیان که ادامه دهنده ی راه روحانیه از خدا بیخبره پاسگو هست. بهش رای بده تا ارزوووووووونی بیاد و دوران پر از کثافت و نجاست روحانی تکرار بشه.
     قدرنشناسی شاخ و دم نداره.
     آه شهید مظلوممون امثال شماهارو بگیره ان شاءالله

 3. بنام خدا به نظرم بعد از پزشکیان که با ۲۸م رأی نفر اول خواهد شد تعداد آرای باطله تنها از آرای جلیلی که بین ۴٫۵ تا ۵ م است کمتر خواهد بود یعنی مجموع آرای ۴ نفر دیگر تقریبا برابر با آرای سفید یا باطله حتی کمتر یعنی حدود ۴٫۵ م خواهد شد

  1. من درطول ۸ سال دولت روحانی اجاره خونم از۴۰۰ هزار به ۱۲۰۰ رسید در دولت رئیسی سال اول از۱۲۰۰ به ۴میلیون از۴ میلیون به ۶میلیو ن وازشش میلیون به ۹ میلیورسید گوشت از ۱۱۰ به ۷۵۰ رسید انصاف داشته باشید ۳ سال چه اتفاقی افتاده

   1. بله منم بلدم از این و اون قرض بگیرم و بدهکار بشم تا بتونم خانوادم رو به بهترین شکل بچرخونم.
    کجای کارید واقعا؟!
    چقدر باید چوب سطحی نگری هارو بخوریم؟!
    به میزان بدهی که در انتهای دولت روحانی اعلام شد و شهید رییسی بنده خدا تمام تلاشش رو کرد تا اون بدهی رو جمع جور کنه دقت کنید متوجه میشید قضیه از چه قراره

   2. اگه یه کمی تحقیق کنی میبینی که باعث این تورم باز اصلاح طلبها هستند چون بیشترین سرمایه ملی را مال خود کرده اند

   3. سلام، چراگذشته راتحریف می کنید، درزمان روحانی اجاره ها هرسال بیش از دویاسه برابرشد! خصوصا سالهای اخردولتش

  2. جمعه میبینی چقدر رای میاری همون تبریز کلا به پزشکیان رای نخواهد داد به دولت روحانی بر نمگردیم خیالت راحت حالا شما بگید ۵۰ میلیون رای طبق خیال بافی

  3. برو کشکتون بساب که پزشکیان رای بیاره
   اصلا بلد نیست حرف زنه چه برسه به اداره کردن یه کشور

 4. حقیر به امید خانه دار شدن از سال ۱۳۹۲ در انتظار بودم که در دولت شهید رئیسی چند درصدشو تکمیل کردن و قراره یک سال بعد تحویل بدن .
  توروخدا بدونید به کی رای میدید.
  به خدا اون دنیا باید جواب بدیم.
  آقای روحانی یه دونه مسکن نساخت.
  مردیم زیر سایه اجاره خونه😭

  1. همین سه سال من تسمه تایم پاره کردم از افزایش قیمت اجاره … من نمی‌دونم این چجور خونه دار شدنی بوده هیچ چیش به من نرسیده

   1. حرف شما درسته!
    عملکرد مسکن دولت رئیسی ضعیف بود، اگر مدعی هم بودند که بدتر
    اما آیا این شرط لازم و کافیه که به پزشکیان رای بدی؟
    اونم خراب کنه میگی اجاره ها رفت بالا بریم سمت اصولگرا ها
    بعدشم افزایش قیمت به مرور زمان نمایی هست
    روحانی دلار ۳ تومنی رو کرد ۳۰ تومن(۱۰ برابر)
    رئیسی ۳۰ تومن رو کرد ۶۰ تومن(۲ برابر)
    با اعداد و ارقام گول نخورید!
    ان اشالله خدا به همه مستاجران عزیز کمک کنه که صاحب خونه بشن
    واقعا بد دردیست

  2. من خانه ندارم ماشین هم ندارم ولی در روحانی در طول۸ سال اجاره خونم از۴۰۰ هزار به ۱۲۰۰ رسید. روحانی مثل رئیسی حمایت نمیشد در طول سه سال رئیسی از ۱۲۰۰ به ۹میلیون رسید در صورتی که حتی رهبری حامی اصلی رئیسی بود رای من پزشکیان و دعوت به رای دادن میکنم که دلار صد ۱۵۰ هزار نشه دنیا بامون دشمن نشه گوشت درطول ۳ سال ریسی از ۱۱۰۰ رفت ۷۵۰ حالا بر ۲ میایون هم خانه داده باشه بی ارزش کردن پول ما و دیدن بیشتر جامعه.. شما کی هستی که بهت خونه دادن چرا بماندادن؟

   1. رئیس جمهور رو نمیشه با قیمت گوشت بررسی کرد☺
    معیار های اصلح رو بیشتر مطالعه کنید

    1. اتفاقاً برخلاف نظر شما معتقدم رئیس جمهور را باید با همین قیمت گوشت انتخاب کرد!!
     چه چیزی مهمتر و اصلح تر از سفره مردم وجود داره؟!!

   2. حتما به پزشکیان رای بده، اجاره خونه ت رایگان میشه، پول تو جیبی هم بهت میده و اصلا به ریشتون نمیخنده که فقط رایتون رو گرفت و هیچ کاری براتون نکرد

   3. اگر در دولت رئیسی اجاره خانه بالا رفت به خاطر خونه هایی بود که روحانی نساخت و کشور رو به بحران مسکن روبرو کرد
    ۸ سال هیچ طرحی برای مسکن نداشته باشی خب معلومه همه چی خراب میشه
    و مسکن هم چیزی نیست که در سه سال حل بشه چون زمانبره و تا نیاز رو تامین نکنیم و نسازیم قیمت مسکن پایین نمیاد اونم با خزانه خالی و بدهی نجومی دولت و چاپ پول بی رویه
    پس اینکه تو ۸ سال پول مسکن رو از مردم گرفتن و هیچی نساختن و پول هارو هم حیف و میل کردن رو تقصیر رئیسی نندازین چون علت بالا رفتن اجاره نساختن بوده

   4. هر برادری که خواب می کند تو را و نان خویش می خورد
    خصم خانگی است
    هر غریبه ی گرسنه با گرسنه ها ولی برادر است …
    در نبرد ما …
    …. گرسنه را گرسنه یاور است ….

    این کاش این شجاعت رو داشتیم که هر کردوم مون اول با خودمون خلوت می کردیم و میدیدیم اگه این بیاد چه نفع شخصی به من داره و اگه اون بیاد ….. اونوقت می دیدیم که نظرات مون کاملا پشت سر منافع شخصی شغلی، یا رابطه ای و … است …. عیبی نداره … کسی خودش یا خونواده اش اگه از استیلای قدرت یه جناج سود می بره طبیعیه که ازش دفاع کنه …. ولی ای کاش می شد که ارزشها و اصول اخلاقی و دینی را مصادره به منفعت خودمون نکنیم و اسم تاکتیک هایی که در مبارزه ی شانتاژ زده ی کارزارها می کنیم رو اعتقادات و خدا و پیغمبر معرّفی نکنیم ….

  3. موافقم
   دور زدن دوچرخه با یه کامیون خیلی فرق داره
   دوچرخه رو اراده میکنی دور میزنه
   اما کامیون باید ۶ تا فرمون عوض کنه تا برگرده
   افتضاحات دولت آقای روحانی سال ها زمان لازم داره تا حداقل به نقطه سر به سری برسه و جبران بشه
   ولی چه کنیم که این مردم هستن که انتخاب میکنن و سرنوشت خودشونو رقم میزنن
   خلایق هر چه لایق

 5. سلام علیکم
  هیچ کدام از نامزدها ، براى همگانى نمودن ورزش برنامه نداشتند !!

  1. آخه جسارتا چند تا کار مهم دیگه وجود داره
   ان شاالله با صنعتی اقتصادی شدن کشور ورزش رو هم همگانی میکنن☺

 6. پزشکیان کجاش اصلح هست آخه مردم گول اون ایه قرآنش رو نخورین ها تو زمان امام علی ع هم مسلمانان به قرآن خوندن معاویه گول خوردن ها مواظب باشید تاریخ داره هی تکرار میشه درس بگیرین به اصلاح طلب ها رای ندین دولت سوم روحانی نباید تشکیل شه به اصول گرا رای بدین که خلاق باشه مدیر و مدبر باشه تحلیل گر باشه تیزهوش باشه همه این خصوصیات توی دکتر سعید جلیلی هست
  حتما حواستون جمع کنین
  یک جهان فرصت یک ایران جهش سعید جلیلی

  1. انشالله ایشون رای بیارن
   واقعا آدم منصف و عادل و خلاقی هستن و بسیار از ظرفیت جوانان کشور استفاده میکنن. ایشون هیچ نقطه تاریک و سیاهی در کارنامه شون نیست و در دوره مدیریتشون بهترین عملکرد رو داشتن. انشالله به امید خدا ایشون رئیس جمهور کشورمون بشن

 7. هنوز معلوم نیست!ما یک خانواده ۱۲ نفری هستیم و هیچ کدام در نظر سنجی شرکت نکردیم اما قطعا یا به آقای قالیباف یا به آقای جلیلی رای میدیم،۸ سال روحانی واسه هفت جدو آبادمون بسه.

  1. حرف شما تا حدی قبول و الانم به فرض نمایشی.
   تکلیف چیست؟
   دشمن از چه موضع گیری ای خوشحال تر میشه؟
   بدونید نظام هم اگه دست از نمایشی بازی بر نداره خودش زمین میخوره و نیاز به تلاش شما نیست.
   هر جا هم غفلت کرده چوبشو خورده

 8. ممنون از زحماتتون
  تحلیل خوبی بود
  امیدوارم بعد از دو مناظره آخر مجدد پایش و اطلاعات به روز بشه

  1. سلا م همه ایرانیان دوست داشتنی فقط همین را میدانم که کسی که جانش را دربرابر دشمن سپر کرده وقسمتی ازبدنش را تقدیم حفظ ایران نموده شایسته توهین نیست هم جلیلی هم پزشکیان جانبازند لطفا به شخصیت هیچکدام توهین نکنیم اما متاسفانه اطرافیان یکی از این آقایان ابن الوقتند چرا که هشت سال فرصت داشتند مسکن را که به هیچ تحریمی وابسته نبود کارگران پیمانی را وووورا نتوانستند سروسامان بدهند حالا خودشان را با آب دهان به این گرامی کاندیدا چسبانده اند لذا ایشان راهم خراب خواهند کرد پس برای در امان ماندن ایشان به آقای جلیلی رای بدهیم

 9. شرکت در انتخاباتی که هرکدام دیگری را متهم به خیانت به ملت و کشور میکند، یقینا
  ظلم است
  مفهوم غدیر همین است

  1. پس جسارتا شما غدیر رو نفهمیدید.
   اگه به علی ع هم تهمت بزنن باید ساکت بشینه که وارد دعوا نشه؟!؟
   اجتنبوا من مواضع التهم، وظیفه شرعی بر دوش اوست که از خودش رفع اتهام کنه.
   بازی انتخابات هم همینه، معلومه که چه کسی کارنامه پاکی داره، یه عده با حرف و حدیث روی آنتن زنده میخوان این کارنامه رو سیاه کنن، لابد شما هم منتظرید طرف ساکت و مودب بشینه و از برنامه هاش بگه.
   اینه مفهوم غدیر، با این مفاهیم مقدس به نفع خودتون بازی نکنید!

 10. با عرض سلام و احترام خدمت همه مردم ایران بهتره به نظر سنجی ها گوش ندید و میدان و مردم را ببینید قطعا خون حاج قاسم و رئیسی عزیز پایمال نخواهد شد و برای رسیدن به قله به آقای جلیلی رای خواهیم داد و ملت و کشور و رهبر عزیز تر از جانمان را سر افراز خواهیم کرد😍😍😍🌹🌹🌹🌹

   1. خیلی خوب بود، نظرات متنوع جذابه و هر کدوم حاصل بینشی متفاوت! تک تک کلمات ارزشمند بودن و همچنان که از تفاوت هایمات قدرت میگیریم؛

  1. درود طرفداران پزشکیان خیلی خیال بافن به کدوم برنامش رای بدیم شغل.مسکن.اقتصاد و….

 11. اختیار دست کس دیگه است……
  انتظار بهتر شدن نیست …… باید ب کسی رای بدیم فقط بدتر از این نشه‌‌‌‌‌….
  پس ببین هوای کیه دارن….
  افتاد
  افتاد!!!!!!!!!

 12. چقدر شماها‌ ساده‌ هستین هر‌کدوم رییس جمهور بشه اخرش مملکت بدتر و گرونی میشه این حرفمو‌ اسکرین شات بگیرید سال دیگه می‌بینید در ضمن دوره روحانی همه چی بهتر بود اینقدرم گشت ارشاد وگرونی و دعوا نبود جلیلی‌ هم بدتر از اونه بهش رای بدین تا اگه رییس جمهور شد ببینید چه اتفاقی میافته تو‌این مملکت همون جلیلی حرف از محدود کردن اینترنت و حجاب میزد حالا یه سری انقلابی بهش رای میرن میدن نه جوانان ماکه بدبخت شدن تو این دوره رئیسی

 13. بانک مرکزی دولتی همیشه آمار دولت خودش خوب نشون میده تورم چطور اومده پایین که جنسها گرانتر شده و در زندگی ما هیچ تغییر مثبتی نبوده باید با لمس کنیم

  1. یعنی اینا دارن دروغ میگن کالاهای اساسی گرون شده ولی تورم پایین اومده مثلا شکر ۲۵تومانی شده ۴۵ تومان یعنی تورم پایین اومده (تعریف علمی تورم)بقیه اجناس رو شما ها مثال بزنید

  2. برادر عزیز تورم پایین اومده صفر که نشده که همه چی ثابت بمونه لطفا معنی واژه ها بیشتر توجه کنید با تشکر

 14. پیش بینی من مشارکت بیش از ۶۰ درصدیه پزشکیان با بیش از ۲۵ م رای برنده جلیلی ۴٫۵ الی ۵ م رای و در همین حدود آرای باطله و سفید مجموع آرای سه نفر بعدی هم کمتر از ۵ م در ضمن من به امید اصلاحات و بهبود وضعیت رای میدم نه برای تأیید صد در صدی نظام. دشمن و بر انداز و خرابکار نیستم ولی انتقادات زیادی از رفتار نظام و دستگاههای دولتی دارم.

 15. من در عجبم چرا به زاکانی که دلسوز مردم وپته این نالایغان را رو میکند ومدیر و مدبر وشجاع است کمتر رای میدهند در صورتی که نسبتا از همه شان بهتر است.
  مردم گول نخورید در نظر سنجی: سایتهارا دار و دسته روحانی به نفع پزشکیان خریده اند که نشان دهد پزشکیان در صدر است.
  در ضمن قبل از رای دادن فیلم مستند زالو در اینترنت را مشاهده بفرمایید.

 16. آهای ملت
  آدم عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشه
  هیچ دولتی کامل نیست، اون واسه دولت امام زمانه که وعده خداست
  خیلی از مردم نمی دونن ثمره دولت رئیسی چه بود، چون حال تحقیق ندارن و اصلا تو باغ نیستن!
  اما هیچ آدم عاقلی دو بار دولتی رو انتخاب نمی کنه که آخرش فقط نفرین و مرگ باشه به بانیانش
  یادتون نره که دوره روحانی، طرف از مغازه می اومد بیرون فقط مرگ و نفرین می کرد روحانی رو
  روحانی که عمدا کاری میکرد که روی اعصاب مردم راه بره تا اعتماد عمومی رو نسبت به این نظام و انقلاب کم کنه
  چه بابت گرونی بنزین، چه دپو کالاها، چه خوشگذرونی هاش در سیل و زلزله مردم، چه کرونا، و خوش باوریش به قاتلین و دشمن قسم خورده این مرز و بوم
  الان روحانی و پزشکیان متقابلا از همدیگه حمایت کردن
  الان نوبت شماست که با انتخاب خودتون، مجددا لعن و نفرین بفرستید به تعطیل کنندگان کشور یا به انتخاب خودتون افتخار کنید
  کسی که پزشکیان رو انتخاب کنه فقط و فقط باید خودش رو سرزنش کنه نه نظام و انقلاب و شواری نگهبان رو

  1. دعوا نکنید دوستان
   کاندیدا ها همشون به یک اندازه به درد نخور و ناکارامد هستند
   هم اصلاح طلب رو ازمودیم هم اصول گرا را
   آزموده را آزمودن خطاست

 17. بنظر من اونهایی که در مورد دکتر پزشکیان نظر میدن چرا در مورد جلیلی وقالیباف وزیرانی نظر نمیدن ،چرا شما درست نکردین مگه در سر دولت آقای جلیلی والیبال همیشه هستن،خواهشا تو را خدا مردم را اذیت دیگه نکنین من دلم سو خت وقتی می بینم مردم از مجسد بیزار شده اند چرا خودتان را فریب می دهید چرا رهبری وامام حسین علیه السلام ومراسمات مذهبی را فدا می کنید من یک انقلابی تمام عیار هستم به این جهت به آقای پزشکیان رای میدهم راستگو هستن ،دختر قالیباف دروغ می گه داماد زاکانی داره شهرداری را می خوره آقای جلیلی مانع پیشرفت کشور هستن فقط آقای قاضی زاده انسان خوبی هستن فقط بلوف نزنین مردم از گرسنگی می میرن پزشکیان ۱۰۰درصد

  1. سلام هموطن
   کسی که می بافه، کسی که به راحتی قران رو تحریف می کنه، بی ربط و با ربط همه چیز رو قاطی می کنه واسه اینکه فکر می کنه مخاطبش از قرآن نمی دونه، کسی که با این ابزار سر کار میاد وقتی به قدرت رسید با همین ابزار جوابتو میده، جواب منتقدینش رو میده، به راحتی با یه آیه و قرآن که به عنوان ابزار استفاده کرده، از کوتاهیهاش شانه خالی می کنه. وقتی کشور به چالشها مواجه شد به راحتی آیه و حدیث می خونه چون فهمیده این راه جواب میده
   وقتی روحانی و پزشکیان از همدیگر حمایت می کنند باید ادبیاتشون و افکارشون دستتون بیاد که یکی ان. اهانت و بدزبانی روحانی که یادتون هست چطور منتقدینش رو همراهی می کرد؟ به جهنم، بی شناسنامه، به درک، ….
   باز با باز می پلکه و کبوتر با کبوتر!
   یک انقلابی تمام عیار، روانشناسی خوبی از تشخیص شخصیتها داره.
   وقتی خود پزشکیان که قراره ریس جمهور شما بشه در چند جا دروغ یا غلط گفته شما به دختر قالیباف گیر میدی که هیچ کاره اش (بر فرض هم دروغ گفته باشه)
   بیشتر باید فکر کرد و رای داد تا اینکه هیجانی شد.
   امیدوارم

  2. عزیز من شما که بقول خودتون یک انقلابی تمام عیار هستین و از فک و فامیل همه مثال زدین، از دختر آقای پزشکیان و مناصبی که تو بحث نفت و … دارن و داد و بیدادی که آقای پورابراهیمی تو مجلس سر پزشکیان میزنه که نسبتتون با زهرا پزشکیان چیه بی خبر هستین یا خودتون را به کوچه علی چپ زدین؟ این بنده خدا اگه بیاد بالا امثال خاتمی، روحانی، ظریف، دار و دسته هاشمی رفسنجانی و … بنظرتون یک روز فرصت ریاست جمهوری به ایشون میدن یا ازش سوء استفاده میکنن؟ تمام دلسوزهای انقلابی از جلیلی و قالیباف، که ان شاا… اجماع کنن و یک نفرشون بمونن دفاع میکنن، شما از اونا انقلابی تر هستی؟

 18. یعنی اونایی که میخوان برن به این تندرو ها مثل جلیلی قالیباف رای بدن واقعا چشماشون نمیبینه تو این سه ساله چه تورمی آوردن تو مملکت مملکت فروختن به روسا نفتمونو منابعمونو مفت میفروشن چینی ها و روسا پولم نمیگیرن زاکانی دزد میره اتوبوس می‌خره روش هم نمیشه بگه قراردادش چی بوده اختلاس هارا تو ایم ۳ سال ندیدن آخه اینایی که میخوان به جلیلی قالیباف رای بدن واقعا دلشون واسه جوونا مردن دیگه نمیسوزه خیلی بی رحمن

  1. مدیونی بابت رایی که میدی. اول ببین با رایت میتونی جواب خدارو بدی؟ بعد از خونه ت برو بیرون و با دستت بنویس پزشکیان و برگرد خونه ت.
   جواب خدا که هیچی ، جواب بنده هاشو میتونی بدی؟؟؟؟؟؟ رای تو حق الناسه، یکم تدبیر، یکم تحقیق، یکم فکر هم چیز خوبیه

 19. دشمنان حکومت ایران دشمن ملت ایران نیز هستند و این دشمنیها را طوری مدیریت میکنند که هر دو درگیر شوند و خسارت ببینند مثلا به منظور بدبین و دلسرد کردن مردم از دکتر پزشکیان به بهانه ترک و ترک زبان بودن تهمت قومیت گرایی و تجزیه طلبی به او میزنند در حالی که مهم آزاد اندیشی وسعت بینش اهداف ملی میهنی و ترقی خواهانه او مهم است نه ترک و ترک زبان بودنش

 20. تا دیروز جلیلی و قالیباف به عنوان نفرات دوم و سوم بعد از پزشکیان مطرح بودند و احتمال پیروزی یکی در صورت کناره گیری دیگری انتظار میرفت اما به دنبال اصرار هر دو به ماندن و افزایش محبوبیت پزشکیان از عصر دیروز حس عصبانیت و نا امیدی از پیروزی جلیلی در صحبتهای حامیانش در سطح شهر و بین مردم دیده میشود

 21. واقعا یک نفر بگه این آمار از کجا در میاد؟؟؟؟؟؟
  ما بین تمام اطرافیامون یک نفر رو ندیدیم در نظر سنجی شرکت کنه اما مرتب آمار میدن بیرون.
  خب این آمار برچه اساسیه؟؟؟؟؟؟
  رباطها میرن نظر میدن؟؟؟؟؟؟؟

  1. تعداد نمونه نهایتا ۵۰۰۰ یا ۶۰۰۰ نفره برای همین احتمال اینکه توی حدود ۶۰ میلیون به شما برسه خیلی کمه.

 22. مشکل مردم ما از قدیم و ایام احساسی بودن انهاست که هر کس خودشو مظلوم نشون میده میرن سراغ همون ولی اگر واقعا یکم فقط یکم مطالعه کنند بعد متوجه میشن چه کسی میتونه با دانش و فکرش مردم رو نجات بده البته ب شرطیکه هر حزبی که رای میاره دیگر احزاب و گروهای سیاسی همراهی کنند همانطور که دکتر پزشکیان فرمودند پس انسان درست و مومن و پاک ملاک نیست البته مهم هست بشرطیکه کار بلد و با دانش باشه مطالعه کنید و ب اصلح رای بدهید تا مردم از این همه فشار خارج بشوند رای من ((((( دکتر پزشکیانه)))

  1. آیا به نظرت خود شما هیجانی و احساسی رای نمیدی؟؟ اگه رای نمیدی لطفا بیان کن به کدوم یک از برنامه های اقتصادی دکتر پزشکیان داری رای میدی یا به کدوم برنامه سیاسیشون. به برجام؟ به برجامی که هر آدم عادل و منصفی میفهمه موضوع هیچ ربطی به قانون اقدام راهبردی که توی چند ماه آخر دولت روحانی تصویب شد نداره. این معلومه که برجام به صورت مقطعی اثر گذاشت ولی ما نوسان نمیخوایم ، پایداری میخوایم. این هم روشنه که وقتی برای یه مدت معلوم شما یه تصمیمی میگیری تا سالها بعد اثرشو میذاره، اینطور نیست که با تعویض یه رییس جمهور به یکباره همه چیز تغییر کنه. حتما اینرسی دولت قبل به دولت جدید برای چند سال تحمیل میشه و اثرات دولت جدید سالهای بعد معلوم میشه . همه چیز تدریجیه . فکر میکنم این موضوع رو هر انسان عادل و سلیمی میدونه. امروز هم هر کسی هیچ فرقی نمیکنه کی باشه رییس جمهور بشه مطمین باشید اثرات فعالیتهای رییسی برای چند سال روی اون اثر میذاره و خروجی هاش رو شما تازه بعد از مدتها اونجا میبیند . خیلی ساده است شما حتی وقتی داری توی اتوبان با سرعت ۱۰۰ کیلومتر رانندگی میکنی اگه پاتو هرچقدر هم محکم بذاری روی ترمز همونجا متوقف نمیشی چند ده متر جلوتر متوقف میشی . فکر نمیکنم موضوع پیچیده باشه.

 23. ابر قدرت ها را نمی بینید که چگونه در رقابت های سالم توان مند ترین افراد برگزیده میشن
  شش کشور مصرف کننده مطلق را میبینی که از حیث نظامی فشنگ ساچمه ای هم نمی سازند و از حیث غذایی هم فقط وارد کننده و از حیث صنعتی هم اصلا زحمت به خودشان نمی دهند ،
  چند سال دیگر که وابستگی های جهانی به نفت کاهش یابد
  باز باید شتر چرانی کنند و بس،،،

 24. باسلام کاری ندارم دولت روحانی دو سه سال آخررو ول کرد و چسبید به کل کل کردن ولی توسال ۹۷ من ی ماشین خریدم بااقساط چهارساله شدصد تومن الان همونو ی و سیصد نمیدم ولی دولت رییسی چون میدونست قدرت روبرویی بامافیاخودرورو نداره قیمت ی دناشدیک میلیارد عزیزان جلیلی رواگه مثال بزنیم دقیق عین میرسلیم بااخلاق بسیاربسته تریه و شک نکنین کسی ک فقط تومذاکرات بوده و دستاوردی نداشته بشدت واردات خودرو و لوازم خانگی رومیبنده اونوقت میبینین دیگه بجای ماشین بایدوام بگیرین ماشین لباسشویی بخرین بخداقبل فوت رییسی همه جابدبش میگفتن اگه همین اتفاق برای روحانی میافتادشک نکنین همین ملت به اون میگفتن شهیدخدمت.باعقلتون بیاندیشین نه مرده پرستی.

  1. فقط شکمتونو در نظر نگیرید
   روزی هفتصد نفر کشته کرونا
   سهمیه بندی برق تو تابستون
   جنگ هر ساله کشاورزان سر آب تو اصفهان و خوزستان و سیستان
   صف های طولانی مرغ و سبد کالا
   بنزین صبح جمعه
   تورم ۶۰ درصدی
   دلار ۱۰ برابری
   ۸۰۰ تحریم تو ۳۵ سال رو بکنی ۱۵۰۰ تا تو ۸ سال
   افتخار میکنم که مسکن نساختم
   اشکال نداره مسافرانی که مردن همه بیمه هستن
   جاسوسای محیط زیستی
   تعطیلی هفت تپه ها
   خالی کردن جیب مردم تو بورس
   بی اعتماد کردن مردم به دولت که دیگه کسی حاضر نشه سرمایه گذاری انجام بده تو کشور

 25. یک‌ مشت ابله
  حقمونه هر چی بلا سرمون بیاد
  فکر میکنید فرقی داره پزشکیان بشه یا جلیلی
  قراره چیزی ارزون بشه یا امنیت برقرار بشه یا آزادی ؟
  هر کی میاد یه اختلاس ریز و درشتی با فک و فامیل میزنن و خدافظ ک رفتیم

  به خود آ

  1. خطرناک ترین چیز اینه که خودت رو عاقل و دیگران رو ابله تصور کنی این به شدت به انسان ضربه خواهد زد لطفا در موردش فکر کنید

 26. یه مشکلی که ما مردم ایران داریم اینه که همیشه سر انتخابات سیاسی رای میدیم ولی بعدش برای چهار سال مطالباتمون اقتصادیه. عذر میخوام که اینطور میگم ولی به لحظه انتخابات جوگیر میشیم و هیجانی بعدش باید بشینیم بزنیم توی سر خودمون. اینه داستان ما

 27. تقریبا تمام نظرات رو خوندم از حماقت ملتی که صبح تا شب به آخوند توهین میکنن ۲۴ ساعته ۷ روز هفته از پزشک هایی که جون ملت رو گروگان میگیرن که پول بیشتری در بیارن گله میکنن از دزدی و خوردن حق کارگر توسط ثروت مندان ناراحت هستن و موقع رای دادن بیشترین رئیس جمهورشون آخوند بوده اکثرشون شاهانه زندگی میکنن الانم تبلیغ امثال پزشکیان رو میکنن و سنگشو به سینه میزنن اصلی ترین دلیلشونم آذری زبان بودنشه خندم گرفته
  حضرت علی علیه السلام رو جمهوریت خونه نشین کرد مملکت ما رو رفسنجانی با لیبرالیسم و خاتمی با خراب کردن فرهنگ ایرانی اسلامی بوسیله آزاد کردن پوشش و ماهواره و حسن فریدون با گند زدن به اقتصاد به بهانه برجام و… با رای ملت خراب کردن.
  پادشاهی یعنی نکبت چون صاحب همسر و بچت هم پادشاهته.
  و جمهوریت یعنی ملتی که هیچ سواد سیاسی ندارن تحلیلشون اندازه نون توی سفره خونشونه هستش نه بیشتر و یا با پیروی از یه مشت تبلیغ و سلبریتی میرن رای میدن و انتخاب میکنن
  وقتی مجلس کشورت که قانون تصویب میکنه جای حقوق دانهای ارشد کشورت با کمک مراجع و فقهای دینی یه مشت چوپون میرن قانون تصویب میکنن که کلی از قوانینش همدیگرو یا دور میزنن یا نقض میکنن
  تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

  1. دموکراسی در جوامعی که به توسعه ی فرهنگی نرسیدند منجر به حکومت سفلگان می گردد.

   نظرات حضرتعالی دال بر نوع نگرش جامع و تحلیل گرانه ی شماست، امّا به شدّت بوی قضاوت و صدور حکم داره … یه لحظه نمی دونم چرا احساس کردم از یه جایی بالا مثل ارتفاع زیاد بعد از سالها تماشای ایران این نظرات را دادید…ای کاش ضمن طرح مسأله، صرف نظر از عدم امکان تحلیل دلایل، یه راهکارهای کلی هم پیشنهاد می دادید … نمیشه که همه ش طرح مسأله کرد و همه چی رو به همه چی گره زد و در هاله ای یأس رهاش کرد … کار درست از یه جایی یه گوشه ای از طرف یه کسی باید بالاخره استارت بخوره …
   جامعه دقیقا مثل یک سازه است … سازه ای که عناصرش متمّم و مکمل و پیشنیاز و پس نیاز و زیرساخت و اصل و فرع و شکل و باطن … هم هستند … هر رویکردی مثل دومینو بازخورد یه رویکرد یا رویکردهای دیگه است … کسانی که مثل شما چشم دقیق دیدن و جامع دیدن رو دارند باید همّت تجمیع و ارایه ی راه اصلاح و بهره وری رو هم بدن …

 28. عزیزان اون آقایی که قول طلا داده بود کجا رفته.من رو قولش حساب باز کرده بودم و چک کشیدم.حالا چیکار بکنم.یا خدا

 29. در مناظره ۱۱تیر صدا سیما داره یکطرفه میگیره ،وقت جمع بندی دکتر پزشکیان ،جلیلی داره دخالت می‌کنه و مجری هیچ اقدامی نمیکنه

 30. ستاره خانم آرا قبلی که به دور دوم هم کشید پزشکیان اول شد شما چرا آنقدر بی اطلاعی در ضمن اصل اون شصت و سه در صدی هستن که اصلا انتخابات و نامزدها رو قبول ندارن اصولا هر نامزدی از طرف شورای نگهبان تأیید صلاحیت بشه به درد نخوره و این در حدود نیم قرن گذشته کاملا اثبات شده چون افرادی که از فیلتر آقایان رد میشن همه از خودشونن و ۴۳ سال کشور رو به نابودی کشاندن و الان اینجاییم کشوری با فساد بالا فقری بالا و اکثریتی معترض و اقلیتی امتیاز بگیر که به هیچکدوم از آرمانهایی که به خاطرش انقلاب کردن نرسیدن فساد بیشتر شد خاندان شاه رفتن و هزاران نو کیسه جاشو گرفتن و فقط اسامی عوض شد و آقا و آقا زاده های تازه به دوران رسیده با کوله باری از عقده جاشو بدتر از قبل گرفتن با یه تفاوت وحشتناک که اینها نه وطن میشناسن نه هموطن فقط اومدن کیسه هاشون رو از خزانه مردم پر کنن و برن واقعا به مرحله ای رسیدیم که باید شدیداً بازنگری صورت بگیره و الا کشور نابود و با شرایط فعلی صد پاره میشه آقایان خودشون خوب می‌دونن این کاره نیستن ولی عزت و شرف مردم و سربلندی کشور براشون اهمیت ندارد فقط پول و دلار رو میشناسن در مورد تک تکشون اگه به قبل برگردی از خانواده های معمولی رو به فقیر بودن الان همه کاخ نشین و توله های لاکچری باز و خارج نشین و…‌از کجا آوردن الا از راه فساد الا از تحریم های که مسببینش فقط خودشون بودن

 31. تورم در این سه سال بیداد میکند ۴ ترم حق التدریس ما در دانشگاه پرداخت نشده است، من به کسی که ۳۷ در دانشگاه تدریس کرده ام به پزشکیان رای میدهم به فکر بسته رای نمی دهم

  1. با هیچکس خصومت شخصی ندارررم…فقط دغدغه ام این است که فرد اصلح انتخاب شود…کسی انتخاب شود که برای ملت ایران سودمند باشد..تو بازی های رقابتی نیفتین..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *