سید سعید موسوی

سید سعید موسوی

دانش‌آموختۀ مهندسی برق و تحلیلگر داده

صفحه شخصی

رکوردشکنی آلودگی هوا پس از خاموشی‌ها

برخی از شاخص‌های آلودگی هوای در هفته اخیرِ تهران تغییرات قابل توجهی داشته‌اند. ذرات معلق هوا با شیب بسیار تندی افزایش یافته‌اند، ازون در شُرفِ شکستن رکورد ده ساله است، دی‌اکسید کربن نسبت به ماه‌های مشابه در سال‌های گذشته بیشترین مقادیر خود را تجربه می‌کند و شاخص کل آلودگی هوای تهران در مقایسه با فصل‌های تابستانِ ده سال گذشته رکورد شکسته است.
با توجه به این که علت خاموشی‌های اخیر افزایش چشمگیرِ مصرف و ناکافی بودن تولید نیروگاه‌ها بوده، پرسشی که اکنون مطرح می‌شود آن است که اگر مصرف برق با نوسازی و روزآمد کردنِ تکنولوژی و ارتقای فرهنگ مصرف مدیریت نشود بلکه با تولید بیشتر و بیشتر برقِ حرارتیِ تامین شود چه بر سر هوایی که تنفس می‌کنیم خواهد آمد؟!

ضرورت تصمیم‌گیری در آغاز هر موج برای مقابله با امواج جدید کرونا؛ بررسی آمار ترددشمارها

برای مقابله با موج چهارم نباید زمان را از دست داد. تصمیمِ دیرهنگام برای اجرای محدودیت‌های جدی مانند تعطیلی‌های گسترده به قیمت جان تعداد زیادی از هم‌وطنان‌مان تمام خواهد شد.
در این مطالعه تغییرات تحرک اجتماعی بر اساس تردد بین شهری ماشین‌های سواری محاسبه و بررسی شده است. بررسی تغییرات این شاخص و آمار کرونا در موج‌های قبلی نشان می‌دهد اتخاذ سیاست منع تردد در آذر ۱۳۹۹ برای مقابله با موج سوم بیماری دیرهنگام بوده است.

آلودگی بی‌سابقه هوای تهران در سال ۱۳۹۹

تحلیل کیفیت هوای تهران در ده سال اخیر نشان می‌دهد آلاینده‌های هوا به کلی تغییر رفتار داده و به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در مجموع می‌توان گفت آلودگی هوای تهران در نیمه تابستان و در نخستین ماه زمستان سال ۹۹وضعیت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.

بررسی تغییرات ذرات معلقِ ریز و درشت و مونوکسید کربن افزایش قابل توجهی در ده سال اخیر نشان نمی‌دهد در حالیکه آلایندۀ ازون و دی‌اکسید نیتروژن در بازه‌ای از زمان افزایشی فراتر از نوسان‌های معمول نشان می‌دهند. اما در این میان اتفاقی که درباره دی‌اکسید گوگرد افتاده که به کلی با بقیه آلاینده‌ها متفاوت است. روند کلی تغییرات این شاخص در یک یا دو سال اخیر دستخوش تغییر بسیار شدید شده و از یک وضعیت کاهشی پیوسته و مستمر به وضعیت افزایشی با شیب تند و بی‌سابقه تبدیل شده است.

شاخص‌های اندازه‌گیری کیفیت هوا

برای اندازه‌گیری کیفیت هوا پنج آلاینده ذرات معلق ریز و درشت، ازن، دی‌اکسید نیتروژن، دی‌اکسید گوگرد و مونوکسید کربن را در هر متر مکعب هوا در ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا اندازه می‌گیرند.

آیا آتش‌سوزی‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده؟

کمتر از یک سال پس از گسترش سهمگین شعله‌‌های آتش در جنگل‌های استرالیا، آتش‌سوزی به موضوع روز ایران نیز بدل شده است. انعکاس گستردۀ آتش‌سوزی در روزهای گذشته در رسانه‌های ایران، این پرسش را در افکار عمومی مطرح کرده که «آیا تعداد آتش‌سوزی‌های امسال نسبت به گذشته بیشتر شده است؟». فارغ از اینکه موارد اخیر به دلایل سهوی یا عمدی رخ داده، حراست از منابع طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است و به خودی خود شایسته بررسی و مراقبت است.

آلودگی هوا

رکوردشکنی آلودگی هوا پس از خاموشی‌ها

برخی از شاخص‌های آلودگی هوای در هفته اخیرِ تهران تغییرات قابل توجهی داشته‌اند. ذرات معلق هوا با شیب بسیار تندی افزایش یافته‌اند، ازون در شُرفِ شکستن رکورد ده ساله است، دی‌اکسید کربن نسبت به ماه‌های مشابه در سال‌های گذشته بیشترین مقادیر خود را تجربه می‌کند و شاخص کل آلودگی هوای تهران در مقایسه با فصل‌های تابستانِ ده سال گذشته رکورد شکسته است.
با توجه به این که علت خاموشی‌های اخیر افزایش چشمگیرِ مصرف و ناکافی بودن تولید نیروگاه‌ها بوده، پرسشی که اکنون مطرح می‌شود آن است که اگر مصرف برق با نوسازی و روزآمد کردنِ تکنولوژی و ارتقای فرهنگ مصرف مدیریت نشود بلکه با تولید بیشتر و بیشتر برقِ حرارتیِ تامین شود چه بر سر هوایی که تنفس می‌کنیم خواهد آمد؟!

کرونا

ضرورت تصمیم‌گیری در آغاز هر موج برای مقابله با امواج جدید کرونا؛ بررسی آمار ترددشمارها

برای مقابله با موج چهارم نباید زمان را از دست داد. تصمیمِ دیرهنگام برای اجرای محدودیت‌های جدی مانند تعطیلی‌های گسترده به قیمت جان تعداد زیادی از هم‌وطنان‌مان تمام خواهد شد.
در این مطالعه تغییرات تحرک اجتماعی بر اساس تردد بین شهری ماشین‌های سواری محاسبه و بررسی شده است. بررسی تغییرات این شاخص و آمار کرونا در موج‌های قبلی نشان می‌دهد اتخاذ سیاست منع تردد در آذر ۱۳۹۹ برای مقابله با موج سوم بیماری دیرهنگام بوده است.

آلودگی هوا

آلودگی بی‌سابقه هوای تهران در سال ۱۳۹۹

تحلیل کیفیت هوای تهران در ده سال اخیر نشان می‌دهد آلاینده‌های هوا به کلی تغییر رفتار داده و به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در مجموع می‌توان گفت آلودگی هوای تهران در نیمه تابستان و در نخستین ماه زمستان سال ۹۹وضعیت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.

بررسی تغییرات ذرات معلقِ ریز و درشت و مونوکسید کربن افزایش قابل توجهی در ده سال اخیر نشان نمی‌دهد در حالیکه آلایندۀ ازون و دی‌اکسید نیتروژن در بازه‌ای از زمان افزایشی فراتر از نوسان‌های معمول نشان می‌دهند. اما در این میان اتفاقی که درباره دی‌اکسید گوگرد افتاده که به کلی با بقیه آلاینده‌ها متفاوت است. روند کلی تغییرات این شاخص در یک یا دو سال اخیر دستخوش تغییر بسیار شدید شده و از یک وضعیت کاهشی پیوسته و مستمر به وضعیت افزایشی با شیب تند و بی‌سابقه تبدیل شده است.

آلودگی هوا

شاخص‌های اندازه‌گیری کیفیت هوا

برای اندازه‌گیری کیفیت هوا پنج آلاینده ذرات معلق ریز و درشت، ازن، دی‌اکسید نیتروژن، دی‌اکسید گوگرد و مونوکسید کربن را در هر متر مکعب هوا در ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا اندازه می‌گیرند.

آتش‌سوزی

آیا آتش‌سوزی‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده؟

کمتر از یک سال پس از گسترش سهمگین شعله‌‌های آتش در جنگل‌های استرالیا، آتش‌سوزی به موضوع روز ایران نیز بدل شده است. انعکاس گستردۀ آتش‌سوزی در روزهای گذشته در رسانه‌های ایران، این پرسش را در افکار عمومی مطرح کرده که «آیا تعداد آتش‌سوزی‌های امسال نسبت به گذشته بیشتر شده است؟». فارغ از اینکه موارد اخیر به دلایل سهوی یا عمدی رخ داده، حراست از منابع طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است و به خودی خود شایسته بررسی و مراقبت است.