نگاهی به آمار مشارکت در انتخابات ۱۴۰۲ و تحلیل رفتار رأی‌دهندگان