زهرا اسماعیلی

زهرا اسماعیلی

دانش‌آموختۀ اقتصاد و تحلیلگر داده

تغییر در سبد غذای ایرانیان

تحلیل سبد غذایی جامعه، از مهم‌ترین روش‌ها برای ارزیابی کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در تامین نیازهای اساسی کشور است. در این مطالعه با بررسی سبد غذایی ایرانیان در داده‌های بودجۀ خانوار مرکز آمار، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ به پرسش‌های مختلفی درباره وضعیت غذای ایرانیان پاسخ داده شده است: قوت غالب ایرانی‌ها چیست؟ آیا مصرف مواد غذایی دستخوش تغییر شده؟ کدام اقلام بیشترین تغییر را داشته‌اند؟ بودجه‌ای که خانوارهای ثروتمند صرف غذا می‌کنند چقدر با بودجه خانوار فقیر تفاوت دارد؟ اقشار کم‌درآمد سعی می‌کنند با افزایش کدام اقلام غذایی در برابر فشار اقتصادی مقاومت کنند؟ …
بررسی داده‌های پانزده سال اخیر نشان می‌دهد سفره ایرانیان ۲۴% کوچک شده و مصرف برخی از مهم‌ترین مواد غذایی مثل گوشت قرمز، ماکارونی، میوه، شیر و بسیاری مانند آن‌ها کاهش پیدا کرده و جایگزینی چندانی برای آن‌ها صورت نگرفته است. نابرابری غذایی نیز در برخی اقلام کاملا قابل ملاحظه است.

اقتصاد

تغییر در سبد غذای ایرانیان

تحلیل سبد غذایی جامعه، از مهم‌ترین روش‌ها برای ارزیابی کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در تامین نیازهای اساسی کشور است. در این مطالعه با بررسی سبد غذایی ایرانیان در داده‌های بودجۀ خانوار مرکز آمار، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ به پرسش‌های مختلفی درباره وضعیت غذای ایرانیان پاسخ داده شده است: قوت غالب ایرانی‌ها چیست؟ آیا مصرف مواد غذایی دستخوش تغییر شده؟ کدام اقلام بیشترین تغییر را داشته‌اند؟ بودجه‌ای که خانوارهای ثروتمند صرف غذا می‌کنند چقدر با بودجه خانوار فقیر تفاوت دارد؟ اقشار کم‌درآمد سعی می‌کنند با افزایش کدام اقلام غذایی در برابر فشار اقتصادی مقاومت کنند؟ …
بررسی داده‌های پانزده سال اخیر نشان می‌دهد سفره ایرانیان ۲۴% کوچک شده و مصرف برخی از مهم‌ترین مواد غذایی مثل گوشت قرمز، ماکارونی، میوه، شیر و بسیاری مانند آن‌ها کاهش پیدا کرده و جایگزینی چندانی برای آن‌ها صورت نگرفته است. نابرابری غذایی نیز در برخی اقلام کاملا قابل ملاحظه است.