زهرا دوخائی

زهرا دوخائی

دانش‌آموختۀ علوم شناختی و تحلیلگر داده

چرا چیزها منتشر می‌شوند و از انتشار باز می‌ایستند؛ معرفی و مرور کتاب «قواعد وا‌گیری»

«در زمانی که برای خواندن این کتاب صرف می­‌کنید، حدود سیصد نفر از مالاریا خواهند مرد. بیش از پانصد نفر بر اثر ایدز می‌­میرند و حدود هشتاد نفر از سرخک، که بیشترشان کودکان هستند. راعوم – یک بیماری باکتریایی که ممکن است حتی اسمش را نشنیده باشید، بیش از ۳۰ نفر را در این مدت کشته است.»

این جملاتِ آدام کوچارسکی ریاضی‌دان و اپیدمیولوژیست در کتاب «قواعد واگیری» است. این کتاب درست پیش از همه‌گیر شدن ویروس کرونا به چاپ رسیده اما شاید نکتۀ در خور تأمل و تحسین در مورد آن نیز همین باشد. نویسنده زمانی روی مسئلۀ وا‌گیری به عنوان یک پدیدۀ فراگیر در جهان دست گذاشته که هنوز آسیب‌پذیری جوامع بشری در برابر آن تا این اندازه آشکار نشده است.

کتاب البته تنها روی بیماری‌های واگیردار تمرکز ندارد و نمونه‌های خواندنی دیگری نیز ارائه می‌کند. اگر می‌خواهید از مهم‌ترین پدیدۀ این روزهای جهان در ابعاد کلان سر در بیاورید قواعد واگیری یک گزینه مناسب است.

نگرانی‌‌ از ویروس جهش‌یافته در هند؛ بررسی آمار فوت کرونا در کشورها

برخی کشورها در موج جدید خود فوت روزانه‌ای بیشتر از بیشترین تعداد فوت روزانه در موج‌های قبل تجربه می‌کنند. افزایش آمار فوت روزانه در ایران نیز نسبت به موج‌های قبل چندان دور از انتظار نیست. نکته حائز اهمیتِ دیگر سرعت بیشتر افزایش آمار فوت در برخی کشورها مانند هند، بنگلادش و ایران نسبت به موج‌های قبلی در آن‌ها است. این مشاهده احتمال چرخیدن نوعی ویروس جهش‌یافته در این کشورها و ضرورت انجام اقدامات فوری برای مقابله با آن را مطرح می‌سازد

برنامه جامع اقدام برای واکسیناسیون

کادر درمان، افراد آسیب‌پذیر و سالمندان کسانی هستند که برای دریافت واکسن کرونا در اولویت قرار می‌گیرند. اما می‌دانیم مصونیتِ پایدار

چند درصد مردم باید واکسینه شوند تا مصونیت جمعی اتفاق بیافتد؟

اگرچه افزایش درصد شیوع در کشور می‌تواند روی کاهش آهنگ شیوع در برخی گروه‌های اجتماعی موثر باشد اما به نظر می‌رسد هنوز با رسیدن به ایمنی جمعی فاصله‌ی زیادی وجود دارد و در حال حاضر احتمالاً کاهش آمار فوت، نتیجه اجرای جدی‌تر محدودیت‌های اجتماعی است تا عوامل دیگر و در صورت کاهش محدودیت‌ها دوباره با افزایش آمار فوت مواجه خواهیم شد. باید این نکته را هم به یاد داشته باشیم که ایمنی واکسن از ایمنی ابتلا پایدارتر است و اگر قرار است مصونیت جمعی رخ دهد عقل حکم می‌کند با تزریق واکسن اتفاق بیفتد.

بررسی و نقد

چرا چیزها منتشر می‌شوند و از انتشار باز می‌ایستند؛ معرفی و مرور کتاب «قواعد وا‌گیری»

«در زمانی که برای خواندن این کتاب صرف می­‌کنید، حدود سیصد نفر از مالاریا خواهند مرد. بیش از پانصد نفر بر اثر ایدز می‌­میرند و حدود هشتاد نفر از سرخک، که بیشترشان کودکان هستند. راعوم – یک بیماری باکتریایی که ممکن است حتی اسمش را نشنیده باشید، بیش از ۳۰ نفر را در این مدت کشته است.»

این جملاتِ آدام کوچارسکی ریاضی‌دان و اپیدمیولوژیست در کتاب «قواعد واگیری» است. این کتاب درست پیش از همه‌گیر شدن ویروس کرونا به چاپ رسیده اما شاید نکتۀ در خور تأمل و تحسین در مورد آن نیز همین باشد. نویسنده زمانی روی مسئلۀ وا‌گیری به عنوان یک پدیدۀ فراگیر در جهان دست گذاشته که هنوز آسیب‌پذیری جوامع بشری در برابر آن تا این اندازه آشکار نشده است.

کتاب البته تنها روی بیماری‌های واگیردار تمرکز ندارد و نمونه‌های خواندنی دیگری نیز ارائه می‌کند. اگر می‌خواهید از مهم‌ترین پدیدۀ این روزهای جهان در ابعاد کلان سر در بیاورید قواعد واگیری یک گزینه مناسب است.

کرونا

نگرانی‌‌ از ویروس جهش‌یافته در هند؛ بررسی آمار فوت کرونا در کشورها

برخی کشورها در موج جدید خود فوت روزانه‌ای بیشتر از بیشترین تعداد فوت روزانه در موج‌های قبل تجربه می‌کنند. افزایش آمار فوت روزانه در ایران نیز نسبت به موج‌های قبل چندان دور از انتظار نیست. نکته حائز اهمیتِ دیگر سرعت بیشتر افزایش آمار فوت در برخی کشورها مانند هند، بنگلادش و ایران نسبت به موج‌های قبلی در آن‌ها است. این مشاهده احتمال چرخیدن نوعی ویروس جهش‌یافته در این کشورها و ضرورت انجام اقدامات فوری برای مقابله با آن را مطرح می‌سازد

کرونا

برنامه جامع اقدام برای واکسیناسیون

کادر درمان، افراد آسیب‌پذیر و سالمندان کسانی هستند که برای دریافت واکسن کرونا در اولویت قرار می‌گیرند. اما می‌دانیم مصونیتِ پایدار در جامعه اتفاق نمی‌افتد

کرونا

چند درصد مردم باید واکسینه شوند تا مصونیت جمعی اتفاق بیافتد؟

اگرچه افزایش درصد شیوع در کشور می‌تواند روی کاهش آهنگ شیوع در برخی گروه‌های اجتماعی موثر باشد اما به نظر می‌رسد هنوز با رسیدن به ایمنی جمعی فاصله‌ی زیادی وجود دارد و در حال حاضر احتمالاً کاهش آمار فوت، نتیجه اجرای جدی‌تر محدودیت‌های اجتماعی است تا عوامل دیگر و در صورت کاهش محدودیت‌ها دوباره با افزایش آمار فوت مواجه خواهیم شد. باید این نکته را هم به یاد داشته باشیم که ایمنی واکسن از ایمنی ابتلا پایدارتر است و اگر قرار است مصونیت جمعی رخ دهد عقل حکم می‌کند با تزریق واکسن اتفاق بیفتد.