ناهید طاهریان

ناهید طاهریان

مدرس علوم کامپیوتر و تحلیلگر داده

کرونا چقدر برای کودکان خطرناک است؟

اگر با گروه‌های حساس مانند سالمندان یا کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند در تماسیم باید مراقبتمان را بیشتر کنیم. اما این توصیه‌ به این معنی نیست که کودکان را جزء گروه‌های حساس و آسیب‌پذیر در برابر کرونا تلقی کنیم و محدودیت‌هایی بیشتر از بزرگسالان بر آن‌ها اعمال کنیم!

کرونا

کرونا چقدر برای کودکان خطرناک است؟

اگر با گروه‌های حساس مانند سالمندان یا کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند در تماسیم باید مراقبتمان را بیشتر کنیم. اما این توصیه‌ به این معنی نیست که کودکان را جزء گروه‌های حساس و آسیب‌پذیر در برابر کرونا تلقی کنیم و محدودیت‌هایی بیشتر از بزرگسالان بر آن‌ها اعمال کنیم!