پوریا ترنج سیمین

پوریا ترنج سیمین

دانش‌آموختۀ فیزیک سیستم‌های پیچیده و تحلیلگر داده

افزایش وارداتِ علوم غریبه

تحولات بازار «علوم غریبه» در دهه‌های اخیر، دست کم دو واقعیت مهم را نشان می‌دهد. تحلیل داده‌های نشر کتاب‌های مرتبط با این موضوعات، از اشباع نسبیِ آن‌ در میانه دهۀ هشتاد شمسی و بر آمدن گونه‌های جدیدتر از نیمۀ دهه نود خبر می‌دهد. اگر روزگاری غلبه با احضار روح و عوالم پس از مرگ و طالع‌بینی بود امروز انرژی‌درمانی و عرفان‌های نوظهور بخش عمدۀ عناوین این حوزه را تشکیل می‌دهند.

واکسیناسیون کرونا در دنیا چقدر موثر بوده است؟

اکنون میزان واکسیناسیون در برخی کشورها به عدد قابل توجهی رسیده است و می‌توان نسبت آمار بیماری در کشورها را با میزان واکسیناسیون مورد بررسی دقیق قرار داد. آیا افزایش واکسیناسیون با کاهش آمار فوت به عنوان مهم‌ترین شاخص وضعیت بیماری در کشورها همراه بوده است؟

در این نوشتار نگاهی به میزان واکسیناسیون در کشورها انداخته‌‌ و تلاش کرده‌ایم با گردآوری داده‌های موجود وضعیت بیماری و تزریق واکسن در کشورها در سطح کلان به این پرسش پاسخ دهیم. بررسی‌ داده‌های واکسیناسیون و مرگ و میر بیماری نشان می‌دهد که تقریباً چهار هفته پس از رسیدن به محدودۀ ۴۰ تا ۵۰ دوز در هر صد نفر از جمعیت، تعداد مرگ و میر کرونا به صورت معناداری کاهش می‌یابد.

بررسی آمار انتشار کتاب‌های «موفقیت» در ۴۰ سال گذشته

از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار عنوان کتابی که در چهل سال اخیر منتشر شده بیش از ۷۵۰۰ عنوان شامل کلمات «موفق» و یا «موفقیت» هستند (۰٫۵%). اقبال فزاینده به کتاب‌های موفقیت، تنها معطوف به «موفقیت» نیست بلکه بخشی از آن دست کم در سال‌های اخیر مربوط به «موفقیت خارجی» است. سهم تیراژ کتاب‌های دارای موضوعات روابط انسانی شامل موفقیت در «روابط خانوادگی»، «روابط اجتماعی»، «روابط زناشویی» و «خودشناسی» از کل موضوعات پیوسته افزایش یافته در حالی که موضوعات «موفقیت تحصیلی» و مسائل «کمک آموزشی» پس از دهه افزایش در دهه ۹۰ جای خود را به موضوعات «موفقیت شغلی» و «مدیریت و رهبری» داده‌اند.

بررسی و نقد

افزایش وارداتِ علوم غریبه

تحولات بازار «علوم غریبه» در دهه‌های اخیر، دست کم دو واقعیت مهم را نشان می‌دهد. تحلیل داده‌های نشر کتاب‌های مرتبط با این موضوعات، از اشباع نسبیِ آن‌ در میانه دهۀ هشتاد شمسی و بر آمدن گونه‌های جدیدتر از نیمۀ دهه نود خبر می‌دهد. اگر روزگاری غلبه با احضار روح و عوالم پس از مرگ و طالع‌بینی بود امروز انرژی‌درمانی و عرفان‌های نوظهور بخش عمدۀ عناوین این حوزه را تشکیل می‌دهند.

کرونا

واکسیناسیون کرونا در دنیا چقدر موثر بوده است؟

اکنون میزان واکسیناسیون در برخی کشورها به عدد قابل توجهی رسیده است و می‌توان نسبت آمار بیماری در کشورها را با میزان واکسیناسیون مورد بررسی دقیق قرار داد. آیا افزایش واکسیناسیون با کاهش آمار فوت به عنوان مهم‌ترین شاخص وضعیت بیماری در کشورها همراه بوده است؟

در این نوشتار نگاهی به میزان واکسیناسیون در کشورها انداخته‌‌ و تلاش کرده‌ایم با گردآوری داده‌های موجود وضعیت بیماری و تزریق واکسن در کشورها در سطح کلان به این پرسش پاسخ دهیم. بررسی‌ داده‌های واکسیناسیون و مرگ و میر بیماری نشان می‌دهد که تقریباً چهار هفته پس از رسیدن به محدودۀ ۴۰ تا ۵۰ دوز در هر صد نفر از جمعیت، تعداد مرگ و میر کرونا به صورت معناداری کاهش می‌یابد.

بررسی و نقد

بررسی آمار انتشار کتاب‌های «موفقیت» در ۴۰ سال گذشته

از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار عنوان کتابی که در چهل سال اخیر منتشر شده بیش از ۷۵۰۰ عنوان شامل کلمات «موفق» و یا «موفقیت» هستند (۰٫۵%). اقبال فزاینده به کتاب‌های موفقیت، تنها معطوف به «موفقیت» نیست بلکه بخشی از آن دست کم در سال‌های اخیر مربوط به «موفقیت خارجی» است. سهم تیراژ کتاب‌های دارای موضوعات روابط انسانی شامل موفقیت در «روابط خانوادگی»، «روابط اجتماعی»، «روابط زناشویی» و «خودشناسی» از کل موضوعات پیوسته افزایش یافته در حالی که موضوعات «موفقیت تحصیلی» و مسائل «کمک آموزشی» پس از دهه افزایش در دهه ۹۰ جای خود را به موضوعات «موفقیت شغلی» و «مدیریت و رهبری» داده‌اند.