لعیا غفاریان

لعیا غفاریان

دانش‌آموخته اقتصاد شهری و تحلیلگر داده

چرا باید بیش از پیش نگران آلودگی هوا باشیم؟

آلودگی هوا تاکنون حداقل دوبار در سال جاری به صورت خطرناکی در تهران افزایش یافته است. با این حال، پدیده آلودگی‌های بسیار شدید در ایران به تهران محدود نمی‌شود و در بسیاری از استان‌های غربی، جنوبی و شرقی و مرکزی نیز شاهد آن هستیم.
در بهار ۱۴۰۱ اتفاقی کم‌سابقه در تهران افتاد. در فروردین ۱۴۰۱ شاخص کل آلودگی هوای شهر به ۴۹۰ رسید و در آمارهای جهانی تهران را در جایگاه آلوده‌ترین شهر جهان قرار داد. این پدیده در اردیبهشت نیز دوباره رخ داد و شاخص آلودگی را به بیش از ۴۵۰ رساند و تهران دوباره در صدر جدول شهرهای آلوده جهان قرار داده است.
بررسی داده‌های ۲۰ سال گذشته آلودگی هوای تهران حاوی نکات مهمی درباره آلودگی هوای این شهر است:
– تعداد روزهای پاک در ۴ سال اخیر به شدت کاهش یافته است.
– تنها در سال ۱۴۰۱ در این بازه زمانی یک روزخطرناک در داده‌ها قابل مشاهده است.
در حال حاضر نقاط زیادی در ایران با آلودگی هوا و اثرات کشنده آن دست به گریبانند. شاید بتوان گفت در هیچ زمانی در گذشته، جمعیت تحت تاثیر آلودگی و گردوغبار در کشور به اندازه امروز نبوده است. در نتیجه باید عوامل اصلی آلودگی در نقاط مختلف کشور را شناسایی کرد و با بالاترین اولویت در رفع آن‌ها کوشید. مسئله کیفیت هوا بیش از آنکه مسئله نسل‌های آینده باشد مسئله سلامت جسمی و روانی امروز خود ماست.

آلودگی هوا

چرا باید بیش از پیش نگران آلودگی هوا باشیم؟

آلودگی هوا تاکنون حداقل دوبار در سال جاری به صورت خطرناکی در تهران افزایش یافته است. با این حال، پدیده آلودگی‌های بسیار شدید در ایران به تهران محدود نمی‌شود و در بسیاری از استان‌های غربی، جنوبی و شرقی و مرکزی نیز شاهد آن هستیم.
در بهار ۱۴۰۱ اتفاقی کم‌سابقه در تهران افتاد. در فروردین ۱۴۰۱ شاخص کل آلودگی هوای شهر به ۴۹۰ رسید و در آمارهای جهانی تهران را در جایگاه آلوده‌ترین شهر جهان قرار داد. این پدیده در اردیبهشت نیز دوباره رخ داد و شاخص آلودگی را به بیش از ۴۵۰ رساند و تهران دوباره در صدر جدول شهرهای آلوده جهان قرار داده است.
بررسی داده‌های ۲۰ سال گذشته آلودگی هوای تهران حاوی نکات مهمی درباره آلودگی هوای این شهر است:
– تعداد روزهای پاک در ۴ سال اخیر به شدت کاهش یافته است.
– تنها در سال ۱۴۰۱ در این بازه زمانی یک روزخطرناک در داده‌ها قابل مشاهده است.
در حال حاضر نقاط زیادی در ایران با آلودگی هوا و اثرات کشنده آن دست به گریبانند. شاید بتوان گفت در هیچ زمانی در گذشته، جمعیت تحت تاثیر آلودگی و گردوغبار در کشور به اندازه امروز نبوده است. در نتیجه باید عوامل اصلی آلودگی در نقاط مختلف کشور را شناسایی کرد و با بالاترین اولویت در رفع آن‌ها کوشید. مسئله کیفیت هوا بیش از آنکه مسئله نسل‌های آینده باشد مسئله سلامت جسمی و روانی امروز خود ماست.