درباره

واژۀ «دقیقه» امروز بیشتر برای اشاره به شصت ثانیۀ پشتِ سرِ هم یا یک‌ شصتمِ یک ساعت به کار می‌رود: واحدی برای اندازه‌ گرفتن زمان، نه تا آن حد میکروسکوپی و نامتعیّن که رشتۀ درک و فهم از دست آدمیزاد خارج شود نه آن‌چنان کلّی و مبهم که گفت و شنود دستخوش ملال شود.

«دقیقه‌ای برای تامل» یک مجله اینترنتی است و هدف آن ارتقای توانِ تحلیل خود و خوانندگانش نسبت به موضوعات گوناگون است. مقالات و یادداشت‌های دقیقه اگرچه در موضوع گسترده و متنوع‌اند، اما در سه ویژگی به یکدیگر شباهت دارند:

  1. روزنامه‌نگاری تحقیقی: محصول چند یا چند ده ساعت کار از جنس جستجو، مطالعه، پردازش، تحلیل داده و گاهی هم آزمون و خطا است همانطور که پیشتر در علوم دقیقه نیز سابقه داشته است.
  2. ارائه لوازم استدلال: مراحل استدلال خود را با ارائه کامل و شفافِ اطلاعات و منابع آن‌ها برای خواننده بازگو می‌کند به گونه‌ای که خواننده توانایی نقد آن‌ها را داشته باشد.
  3. سادگی و گیرایی: از بیان ساده و قابل فهم و همچنین روش‌های مصور‌سازی اطلاعات برای انتقال راحت مطالب و گیرایی بیشتر آن‌ها مدد می‌جوید.

اگر مطالب دقیقه را مطالعه می‌کنید ما را در جریان نظرات خود قرار دهید. نمی‌توان به نتایج هیچ تحلیلی بدون نقد و تبادل نظر اطمینان کرد.

«دقیقه» پیش از آنکه واحدی برای اندازه‌گیری زمان باشد نکته‌ای باریک و در توجّه ‌است آنچنان که در کالبد لحظات بذر رغبت بکارد و زمان یکنواخت را به درنگ و تامّل از رخوت و بی‌تفاوتی درآورد.

استفاده از مطالب دقیقه تنها با ذکر منبع و نام نویسنده و همینطور درج لینک مجاز است.